HERBARZ POLSKI
 

JASIEŃCZYK
ZAWOŁANIA
Jasiona


Herb z okresu panowania króla z Dynastii Piastów.
Powstał w XIII wieku.
Herbem pięczętowało się 100 rodów.

OPIS

W polu błękitnem; złoty klucz zębem do góry. Klejnot: pięć piór strusich.

LEGENDA HERBOWA

Według legendy zapisanej przez Długosza ten herb został nadany w Polscy, od króla Kazimierza pewnemu rycerzowi, atakującego Jadźwingów rączo nacierającemu, ale także życzliwie na usługi pańskie ochoczemu, nadał podkomorzy cesarski, na kongressie, klucz nosił przed cesarzem, ztąd niektórzy mówią, że i ten herb swoj początek miał.

HERBOWNI

Barcikowski, Barczykowski, Bielski, Bogurski, Boski, Bucki, Burski, Buski, Chustka, Ćwikla, Gamba, Gol, Grzegorski, Grzegorzewski, Grzębski, Hanow, Hayn, Jabłoński, Janowski, Jasieńczyk, Jasińkowicz, Jasiński, Jaskowski, Jasnogorski, Karczewski, Kluczyński, Klukowski, Kluszewski, Kołubulski, Kowalski, Krajewski, Krulikiewicz, Lichnowski, Lukiański, Łukański, Łychowski, Michałowski, Międzychowski, Mijakowski, Ochotnicki, Ostoniecki, Ostowiecki, Pawłowicz, Płoski, Przeradzki, Przybysławski, Pstrągowski, Radoński, Radowski, Słuchocki, Stocki, Strupiechowski, Śliwowski, Warpęchowski, Warpęsz, Witowski, Woraiński, Zborowski, Zborski, Zbrożek, Żebrowski, Żegocki.

AUTOR STRONKI© Tarnowski, rok założenia 2005 III