HERBARZ POLSKI
 

WCZELE
ZAWOŁANIE

Wczele, Wszczele,


Herb z okresu panowania króla z Dynastii Piastów.
Powstał w XII wieku.
Herbem pieczętowało się około 150 rodów.OPIS

Na tarczy szachownica srebno-złota. Klejnot: Taka sama szachownica, podtrzymana przez pannę Murzynkę.

LEGENDA HERBOWA

Legenda herbowa opisuje, ze herb ten otrzymał Ślązak Holub, który objeżdżając świat trafił do afryki, gdzie córka króla wyzwała go na partię szachów na warunkach, że zwyciężca partii miał prawo uderzyć przegranego z całej siły szachownicą w hłowe. holub wygrał i walną królewnę w głowę tak, że szachownica pękła.


HERBOWNI
Berkowski, Cema, Ceyma, Chełchowski, Chełkowski, Chomętowski, Chudziccy, Chudziński, Chyłkowski, Daleszyński, Dobiejewski, Dobiejowski, Droszewski, Druw, Dzberowski, Dziakiewicz, Dziakowicz, Dziekczyński, Dzieleczyński, Dzieleszyński, Dzieszulski, Figler, Foglar, Fogler, Gaffron, Gałęski, Głuchowski, Gniazdowski, Golanka, Grabowiec, Grabowski, Grabski, Gurowski, Hołub, Iwan, Jabłkowski, Kaczanowski, Karchowski, Karmański, Karmieński, Karmiński, Karszanowski, Kemblan, Kęblan, Kościński, Kotowiecki, Lechon, Lechoń, Libek, Ludsławski, Ludzisławski, Luteński, Mieleński, Mieliński, Mieloński, Mileński, Miliński, Myślecki, Myślęcki, Naleski, Nalewski, Pelcz, Płuchowski, Pogorzelski, Prittwitz (alias: Pretficz, Pretwicz, Pretwitz, Prytwicz), Rumiejewski, Rumiejowski, Rumieniewski, Rumiewski, Rzegocki, Siekowski, Skoraczewski, Szołowski, Szucki, Trzecki, Tumigrała, Włościejewski, Włościejowski, Wszołowski, Zagłoba, Zagroba, Zberkowski,

AUTOR STRONKI© Tarnowski, rok założenia 2005 III